ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជា

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងគុណភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកអាន តាមរយៈការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៃការសរសេរ ដែលជំនួបនេះធ្វើនៅទីស្តីការក្រសួង រាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *