ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ាន លោក យ៉ូហានណេស អាប្រាហាំ (Yohannes Abraham) បាននិយាយថា…

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ាន លោក យ៉ូហានណេស អាប្រាហាំ (Yohannes Abraham) បាននិយាយថា សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាន ក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានអាន់តារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហ្សាការតា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះបានបញ្ជាក់ថា ភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ាន ដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល ៤៥ឆ្នាំមកហើយ ដោយផ្អែកទៅលើតម្លៃ និងគោលការណ៍រួម ដូចជាប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង និងបទប្បញ្ញត្តិ ក៏ដូចជាកិច្ចការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិនានាជាដើម។

លោកបាននិយាយថា «យើងអរគុណដែលបានធ្វើការងារជាមួយអាស៊ានដើម្បីលើកកម្ពស់ ការពារ និងពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ កិច្ចព្រមព្រៀង និងគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋានផ្អែកលើច្បាប់»។ អាស៊ានបានបង្កើតទំនាក់ទំនង កិច្ចសន្ទនា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូជាមួយបណ្តាប្រទេស និងអនុតំបន់ អង្គការ និងស្ថាប័នអន្តរជាតិ។ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ចូល​រួម​ក្នុងតំបន់​អាស៊ាន​ក្នុង​នាម​ជា​ដៃគូ​សន្ទនានៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៧៧។

លោក អាប្រាហាំ បាននិយាយថា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺជាតំបន់ដ៏សំខាន់ និងមានថាមវន្ត។ វា​មាន​តួនាទី​ស្នូល​ក្នុង​ការ​គាំទ្រដល់​ស្ថិរភាពរបស់តំបន់​ឥណ្ឌូ-​ប៉ាស៊ីហ្វិក។ ដូច្នេះហើយ លោក​បាននិយាយ​បន្ថែមថា សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​សហការ​ជាមួយអាស៊ាន និង​តាមរយៈ​អាស៊ាន​ជានិច្ច ដើម្បី​បង្កើត​តំបន់មួយប្រកបដោយ​សន្តិភាព វិបុលភាព និង​ស្ថិរភាព។

លោកបាននិយាយថា វាជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការមើលឃើញអាស៊ានរីកចម្រើន ឃើញភាពឯករាជ្យ និងភាពធន់ ហើយយើងចង់ធ្វើការងារជាមួយអាស៊ានដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *