ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រ ផ្ញើព្រះរាជសារលិខិតអបអរសាទរ ចំពោះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោ ទទួល បានគោរមងារជា…

ព្រះមហាក្សត្រ ផ្ញើព្រះរាជសារលិខិតអបអរសាទរ ចំពោះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោ ទទួល បានគោរមងារជា ពុទ្ធមាមកាភិបាល ពីអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោក និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិត កិត្តិយសផ្នែក មនុស្សសាស្ត្រ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *