អនុក្រឹត្យ ស្តីពី លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃពុធ ១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់។

2021-01-09-01.2