សេចក្តីអំពាវនាវ របស់ គណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជា ដល់បងប្អូនពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ គណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវ របស់ គណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជា ដល់បងប្អូនពលករកម្ពុ​ជា​​​ដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ។