ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថា​នភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថា​នភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈនៃការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ នៃស្ថានភាពអា​កា​​​​សធាតុសង្កេតឃើញថា នៅថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ខ្យល់មូសុងនិរតី នឹងបក់ក្នុងល្បឿនបង្គួរមកលើកម្ពុជា ប​​ន្ទាប់មកនៅថ្ងៃ១៨ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ខ្យល់មូសុងនិរតីនឹងចុះខ្សោយ។ ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងទាំ​ង​ស្រុងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *